Yılmaz Öztuna – Bir Darbenin Anatomisi

Ücretli e-kitap indir
Bir Darbenin Anatomisi Kitap Kapağı Bir Darbenin Anatomisi
Yılmaz Öztuna
Ötüken Neşriyat
408

Türk tarihçiliğinin en verimli kalemlerinden Yılmaz Öztuna, artık bir klasik sayılan Bir Darbenin Anatomisi kitabında Sultan Abdülaziz Hân’ın devletin önde gelen idarecileri tarafından bir darbeyle tahtan indirilişini, ailesiyle birlikte hapsedilişini ve acımasızca katledilişini dönemin önemli şahsiyetlerinin şahitliklerine başvurarak en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Darbeye iştirak eden devlet ricalinin kimlerden oluştuğunu, bunların devlet içinde hangi görevleri yaptıklarını ve bulundukları makamlara nasıl geldiklerini hayat hikâyeleriyle birlikte sunuyor. Bunun dışında, Sultan Abdülaziz Hân’ın yerine tahta geçirilen Sultan V. Murad’ın aklî dengesini nasıl yitirdiğini, toplumun darbecilere nasıl tepki verdiğini, devleti tam 33 yıl idare edecek Sultan II. Abdülhamid Hân’ın tahta nasıl geçtiğini ve darbecilerle tek tek nasıl hesaplaştığını gösteriyor. Yılmaz Öztuna, her zamanki o renkli üslûbu ve hiçbir önemli olayı dışarda bırakmayan titizliğiyle Türk tarihinin, tesirleri bugüne kadar ulaşan bu en netameli dönemlerinden birini olanca çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Ücretli e-kitap indir

Yılmaz Öztuna – Yavuz Sultan Selim

Ücretli e-kitap indir
Yavuz Sultan Selim Kitap Kapağı Yavuz Sultan Selim
Yılmaz Öztuna
Babıali Kültür Yayıncılığı
260
Yavuz Sultan Selim adlı bu kitap, şaşırtıcı işler yapan bir fenomen'in biyografisidir. Sekiz yıllık kısa saltanatında dünya siyaseti açısından kalıcı fetihler gerçekleştiren, Orta Doğu'nun gelecek asırlardaki durumunda belirleyici olan, bugünkü Türkiye'nin Anadolu sınırlarını çizen ve Yılmaz Öztuna'nın dünya tarihini mimarlarından biri olarak tanımladığı bir sultanın hayat hikayesi..
Ücretli e-kitap indir

Yılmaz Öztuna – Kanuni Sultan Süleyman

Ücretli e-kitap indir
Kanuni Sultan Süleyman Kitap Kapağı Kanuni Sultan Süleyman
Yılmaz Öztuna
Babıali Kültür Yayıncılığı
198

Batılıların ısrarla Muhteşem Süleyman dediği, Cihan Hakanı olarak anılan bir devlet başkanının, bir imparatorluğu en az kusurla yönetişinin, en parlak örnek oluşunun temel sırları nelerdi?
Yılmaz Öztuna, Kanuni Sultan Süleyman adlı eserinde, Pax Ottomana'yı kuran ve dünyayı Osmanlı düzenini kabul ettiren Sultan Süleyman'ın siyasi ve askeri hayatını, benzerleriyle bile mukayese edilemez görülen saltanat sürecini ve onu Kanuni yapan büyük başarıları anlatıyor.

Ücretli e-kitap indir

Yılmaz Öztuna – II. Sultan Mahmud

Ücretli e-kitap indir
II. Sultan Mahmud Kitap Kapağı II. Sultan Mahmud
Yılmaz Öztuna
Babıali Kültür Yayıncılığı
136
Mehmed Ali Paşa isyanının içinde kalmış ordusunu kendisi Iağv ve ilga etmiş, donanması İngiltere-Fransa-Rusya tarafından yakılmış ve dağılmak üzere olduğu sanılan Osmanlı İmparatorluğu'na yeni bir ümit olan padişah...
Yılmaz Öztuna, II. Sultan Mahmud adlı kitabında, tamamen çözülmüş, fonksiyonunu kaybetmiş, yozlaşmış bulunan devlet müesseselerini yenileyen II. Sultan Mahmud'un kısa biyografisini ve 31 yıllık saltanat döneminin ana çizgilerini aktarıyor.

 

Ücretli e-kitap indir

Yılmaz Öztuna – Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Türkler

Ücretli e-kitap indir
Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Türkler Kitap Kapağı Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Türkler
Yılmaz Öztuna
Babıali Kültür Yayıncılığı
264

Yılmaz Öztuna, TÜRKLER'de, destanlar, Türkler'in ve Türkiye'nin menşei, devlet idaresi, zaferler, denizcilik, Türk inkılabının menşei, kültür ve sanat hayatı ve cemiyet hayatı temel başlıkları altında, Türk tarihinden yapraklar sunuyor.

"İlk Türk imparatorluğu, başındaki hanedanın adıyla, "Kun" veya "Hun"diye anılmaktadır. Başlangıçta "türk" adı, Türkçe konuşan kavimlerden yalnız birinin ismiydi. Sonradan bütün Türkçe konuşanlara Türk denmiştir.

Ücretli e-kitap indir