Nihat Genç – Modern Çağın Canileri

Ücretli e-kitap indir
Modern Çağın Canileri Kitap Kapağı Modern Çağın Canileri
Nihat Genç
İletişim Yayınları
536

Nihat Genç yazının pek çok alanında kalem oynatan bir yazar. Romandan denemeye, oyundan hikâyeye geniş bir yelpazede başarılı ürünler veriyor. Üslûbu sert, ama dürüst; öfkesi pek, ama yerinde. Zaman zaman acılı, acıtan ama “humor”u eksiksiz. Nihat Genç, bu kitabında bir yandan insanlık durumuzu resmederken, bir yandan da çağdaşımız canilerle hesaplaşıyor. Anlatmak istediğini kimi zaman o bildiğimiz, edebî lezzeti yerinde hikâyelerle; kimi zamansa ciddi mi ciddi makalelerle anlatıyor. İnsanlık karşısındaki durumlarımız, hayattaki duruşlarımız, “güleriz ağlanacak halimize” vaziyetlerimiz, gülünçlüklerimiz, çaresizliklerimiz... Özetle, hepsi bize dair, bizim insanlarımıza, kültürümüze ait canalıcı ayrıntılar, çarpıcı gözlemler, sivri dilli ve de yargılayıcı tespitler... içimizdeki insanı korumayı, onu sağaltmayı, hayatı zenginleştirmeyi amaçlayan yazılar, tutanaklar, tarihe kayıt düşmeler. Sözün kısası, Nihat Genç’in doyumsuz yazılardan, denemelerinden, hikâyelerinden bir demet, hem de kalınca bir demet.

Ücretli e-kitap indir

H. A. Nomiku – Haçlı Seferleri

Ücretli e-kitap indir
Haçlı Seferleri Kitap Kapağı Haçlı Seferleri
H. A. Nomiku
İletişim Yayınları
112

Selçuk Türkleri ile Bizanslılar arasındaki Malazgirt Savaşı’yla başlayan, 11. yüzyılın sonundan 13. yüzyılın sonuna yaklaşık ikiyüz yıllık Haçlı Seferleri ile süren, 1453’te İstanbul’un fethi ile noktalanan süreç... Doğu ile Batı, İslam dünyası ile Hıristiyan dünyası arasında Haçlı Seferleri’nden bugüne varlığını koruyan derin ve ürkütücü uçurum... Nomiku’nun kitabı bu uzun, karmaşık süreci yeni ve özgün bir yaklaşımla ele alıyor; bugünü anlamak için tarihe ışık tutuyor; aradan geçen yüzyılların silikleştirdiği tarihî gerçekleri yorumluyor...

Ücretli e-kitap indir

Nur Bilge Criss – Isgal Altinda Istanbul (1918-1923)

Ücretli e-kitap indir
Isgal Altinda Istanbul (1918-1923) Kitap Kapağı Isgal Altinda Istanbul (1918-1923)
Nur Bilge Criss
İletişim Yayınları
259
Osmanlı İmparatorluğu ile itilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918'de Mondoros Mütarekesi'nin imzalanmasından kısa süre sonra İstanbul işgal edildi. Yabancı işgaline ve ülkenin kaçınılmaz görünen parçalanmasına karşı İstanbul'da güçlü bir direniş kök salmaya başladı. Örgütlüğü ve kararlılığı gitgide artan bu direniş, etkin bir yeraltı hareketine dönüştü. Bilge Criss, elinizdeki araştırmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına varan mücadeleye katkıda bulunan pek çok unsurdan biri olan bu hareket üzerinde duruyor.
Ücretli e-kitap indir

Stanislaw Lem – Soruşturma

Ücretli e-kitap indir
Soruşturma Kitap Kapağı Soruşturma
Stanislaw Lem
İletişim Yayınları
230

Teğmen Gregory, Scotland Yard tarafından bir dizi ceset çalma olayını araştarmakla görevlindirilir. Fail ya da faillerin çalışma bölgesi bellidir ve işler bu bölgede geometrik bir bölümleme üzerinden gerçekleştirilmektedir. Soruşturmada elde edilen ilk veriler ise akıl ötesidir. Cesetlerin hareket etmesi gibi... Çağdaş bilimkurgu edebiyatının önemli yazarlarından Lemin Bütün Eserlerinde rasyonalist bakışı sorgulamak üzere tasarlanmış bir labirent, Soruşturma.

Ücretli e-kitap indir

Rene Jean Dupuy – Uluslararası Hukuk

Ücretli e-kitap indir
Uluslararası Hukuk Kitap Kapağı Uluslararası Hukuk
Rene Jean Dupuy
İletişim Yayınları
118

Günümüzde bilgi bir yandan en önemli değer haline gelirken diğer yandan da artan bir hızla gelişiyor, çeşitleniyor. Ama katlanarak büyüyen bilgi üretiminden yararlanmak, özellikle gündelik yaşam kaygılarının baskısı altında, zorlaşıyor. Her şeye rağmen bilgiye ulaşma çabasını sürdürenler için de imkânlar pek fazla değil. Ayrıca, özellikle Türkiye gibi ülkelerde bir konuda kendini geliştirmek ya da sırf merakını gidermek için herhangi bir konuyu öğrenmek isteyenlerin şansı çok az. Üniversitelerimiz, toplumumuzun yetişkin bölümüne katkıda bulunmak için gerekli imkânlardan yoksun. Cep Üniversitesi kitapları işte bu olumsuz ortamda, evlerinde kendilerini yetiştirmek, otobüste, vapurda, trende harcanan zamandan kendileri için yararlanmak isteyenlere sunulmak üzere hazırlandı. 20. yüzyıl Fransız kültür hayatının en önemli ürünlerinden olan, bugün yaklaşık 3000 kitaplık dev bir dizi oluşturan “Que sais-je" (Ne Biliyorum) dizisini İletişim Yayınları Türkçe'ye kazandırıyor. İletişim'in Cep Üniversitesi, bu büyük diziden seçilmiş, Türkiyeli okurlar için özellikle ilgi çekici olabilecek eserlerin yanısıra, Avrupa'nın başka yayınevlerinin benzer bir çerçevede yayımladığı kitapları da içeriyor. Ayrıca Türkiye'nin siyaset, kültür, ekonomi hayatıyla ilgili konularda özel olarak bu dizi için yazılmış telli eserler “üniversite"nin “öğrenim programı"nı tamamlayacak. Cep Üniversitesi'nin her kitabı alanının öndegelen bir uzmanı tarafından yazıldı. Kitaplar, hem konuya ilk kez eğilen kişilere hem de bilgisini derinleştirmek isteyenlere seslenebilecek bir kapsam ve derinlikte. Bilginin yeterli ve anlaşılır olması, temel kıstas. Cep Üniversitesi kitaplarını lise ve üniversite öğrencileri yardımcı ders kitabı olarak kullanabilecek; öğretmenler, öğretim üyeleri ve araştırmacılar bu kitaplardan kaynak olarak yararlanabilecek; gazeteciler yoğun iş temposu içinde çabuk bilgilenme ihtiyaçlarını Cep Üniversitesi'nden karşılayabilecek; çalıştığı meslek dalında bilgisini geliştirmek isteyen, evinde, kendi programlayabileceği bir mesleki eğitim imkânına kavuşacak; ayrıca, herhangi bir nedenle bir konuyu merak eden herkes, kolay okunur, kolay taşınır, ucuz bir kaynağı Cep Üniversitesi'nden temin edebilecek. Cep Üniversitesi kitapları sık aralıklarla yayımlandıkça, benzersiz bir genel kültür kitaplığı oluşturacak. İnsan Hakları’ndan Genetik'e, Kanser'den Ortak Pazar'a, Alkolizm'den Kapitalizm'e, İstatistik'den Cinsellik'e kadar uzanan geniş bir bilgi alanında hem zahmetsiz hem verimli bir gezinti için ideal “mekân", Cep Üniversitesi.

Ücretli e-kitap indir