Filibeli Ahmed Hilmi – A’mak-İ Hayal

Ücretli e-kitap indir
A'mak-İ Hayal Kitap Kapağı A'mak-İ Hayal
Filibeli Ahmed Hilmi
Sis Yayıncılık
160

İkinci Meşrutiyet Dönemi’nin önemli fikir insanlarından Filibeli Ahmed Hilmi A’mâk-ı Hayâl kitabında, roman kahramanı Raci’nin kişiliğinde insanlığın temel meselelerine eğiliyor: Yaşamın anlamı nedir? İnsanın varoluş amacı nedir?

Kitapta Ahmed Hilmi Bey, roman kahramanı Raci’nin yaşadıklarıyla felsefenin insanı gerçek mutluluğa ulaştıramayacağını göstermek istemiştir. Ona göre gerçek mutluluk, Evrenle Yaratıcı arasında bağı kurarak bu ilişkiyi bütünlemektir. İslam’da bu görüşü dini yönden benimseyip açıklayan kişilerin başında Hallac-ı Mansur, Nesimi, Zünnun-i Misri, Şebusteri, Şeyh Attar, Muhiddin-i Arabî gelmektedir.

Gerçekte kitaba bu yönüyle bakıldığında; kitap okura eşsiz bir düşünme sahası bırakmaktadır.

Ücretli e-kitap indir

Fredric Jameson – Postmodernizm

Ücretli e-kitap indir
Postmodernizm Kitap Kapağı Postmodernizm
Fredric Jameson
Kıyı Yayınları

POSTMODERNİZM son yıllarda felsefeden edebiyata, mimarlıktan resme. Batılı kültür dünyasını enine boyuna kuşatmış olan bir başlık. 70'lerde, iki yüz yıllık bir huzursuzluğu dile getirebilmenin meşru ortamını, kanallarını ve terimlerini nihayet bulabilmenin coşkusu doruk noktasında iken, kendilerini bu dalgalanmaya kaptırmayanlara basit bir dekor değişikliği gibi görünüyordu. 80' lerde ise, etkinliğinin artmasına paralel olarak, bir kabuk değiştirme süreci olarak düşünüldü. Artık olup biten her şey üzerine söz söyleyen POSTMODERNİZM in de "üzerine" konuşulmaya başlandı. Kısacası POSTMODERNİZM, etrafa kritik gözle baka bilecek bir konum değil yalnızca; aynı zamanda da başka kritik yerlerden seyri izlenen ve yorumlanan bir gerçeklik.

POSTMODERNİZM'i bizdeki kamuoyuna kapsamlı bir biçimde ilk kez tanıtan bu derlemeyi hazırlarken, bir yandan da söz konusu kültürel iklimi yansıtmaya çalıştık. Seçilen yazarlar farklı angajmanlara sahip. Lyatard postmodernist bir filozof olarak tanınıyor. Habermas modernist tasarıya günümüz koşullarında sahip çıkmanın yollarını arıyor. Jameson ise bir marksist olarak "geç kapitalizmin mantığı’ nı, ona karşı direnç noktaları bulmak için analiz ediyor. Necmi Zekâ nın makalesi de bu tartışmalara kaynaklık eden ortamı tanıtlamayı hedefliyor.

Ücretli e-kitap indir

F.T. Marinetti – Futurist Manifestolar Kitabı

Ücretli e-kitap indir
Futurist Manifestolar Kitabı Kitap Kapağı Futurist Manifestolar Kitabı
F.T. Marinetti
Altıkırkbeş Yayınları
261

Tomasso Marinetti'nin 1909 yılında Figaro gazetesinde durumu şöyle özetleyecekti:
Şiirde temel öğeler cesaret, cüret ve isyandır,
Edebiyat durgunluktan ve uyuşukluktan sıyrılmalıdır. Edebiyatta işlenecek konular saldırgan hareketler, kavga ve dövüştür.
Dünya yeni bir güzellikle zenginleşmiştir. Yeni güzellik sürattir, hızdır, Motoru güçle sarsılan, homurdanan bir yarış arabası Victoire de Samotrace'dan daha güzeldir.
Ancak kavga güzeldir. Saldırgan niteliksiz bir şaheser olamaz. Şiir tanınmayan ve bilinmeyen güçlere karşı saldırgan olmalıdır.
Yüzyılların en yüksek noktasında bulunuluyor. Olanaksızların kapısını açmak dururken geride kalınmamalıdır. Zaman ve mekan artık ölmüştür. Sınırsız ebedi sürat elde edildiğine göre, mutlakta (absolu) yaşanıyor demektir.
Dünyanın tek sağlık ilacı savaştır, militarizm, feminizm, fırsat kollayıcılık, çıkarcılık lanetlenmelidir, denmektedir.
Bu kırıp geçiren, yıkıcı şiddetteki bildirgemizi İtalya’dan bütün dünyaya ilan ediyoruz ve Fütürizm’i kuruyoruz; çünkü ülkemizi, profesörlerin, arkeologların, çenesi düşük edebiyatçıların ve antikacıların kangreninden kurtarmak istiyoruz.
F.T.Marinetti

Ücretli e-kitap indir

Ertan Eğribel & Fatih Andi – Kemal Tahir 100 Yaşında

Ücretli e-kitap indir
Kemal Tahir 100 Yaşında Kitap Kapağı Kemal Tahir 100 Yaşında
Ertan Eğribel & Fatih Andi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
527

Kemal Tahir, XX. yüzyılın Türk toplumuna da yansıyan çelişki ve çatışmalarını gören ve bunları başta romanları olmak üzere yazdıklarıyla ifade eden bir aydınımızdır. Onun bağımsız aydın kimliği, Türkiye'nin ve dünyanın temel sorunlarını birlikte değerlendirme çabasıyla yoğrulmuştur. Bu çaba, Kemal Tahir romanını, Türk edebiyatının önemli bir açılımı ve zenginliği olarak dünya edebiyatına eklemlemiştir.

Ücretli e-kitap indir

Elif Şafak – Kağıt Helva / Alıntılar Kitabı

Ücretli e-kitap indir
Kağıt Helva / Alıntılar Kitabı Kitap Kapağı Kağıt Helva / Alıntılar Kitabı
Elif Şafak
Doğan Kitap
156

(…) Derken o yolculukta bir an geliyor, durup geriye bakma gereği duyuyorum. Geçtiğim yolları, uğradığım durakları, güzergâh boyu karşılaştıklarımı anımsıyorum.
Bu kitap dünden bugüne yazdıklarımdan ufacık bir seçkidir. Bir alıntılar kitabı. Karın doyursun diye değil, tadımlık niyetine.
Kağıdın üzerine konulmuş birkaç tatlı kelam. Kağıt Helva…
ELİF ŞAFAK

Ücretli e-kitap indir