Daniel Colson – Anarşist Felsefe Sözlüğü: Proudhon’dan Deleuze’e

Ücretli e-kitap indir
Anarşist Felsefe Sözlüğü: Proudhon'dan Deleuze'e Kitap Kapağı Anarşist Felsefe Sözlüğü: Proudhon'dan Deleuze'e
Daniel Colson
Versus Kitap
352
Bu sözlük kendine koyduğu sınırlar içinde eğretidir, çok sayıda ekleme ve düzeltmeye müsaittir. Bilinçli soyutluğu içinde tek bir hedefi vardır ve dört noktada özetlenebilir: 1) Anarşi'ye bağlılığını kararlı bir şekil-de belirten bir hareketin olası (ve paradoksal) teorik tutarlılığının anlaşılmasını sağlamak; 2) uzunca bir sü-re ortadan silindikten sonra yirminci yüzyılın ikinci yarısında bu hareketin teorik canlanmasının kökenle-riyle nasıl bağ kurduğunu göstermek; 3) bu hareketin bakış açısından, Spinoza, Leibniz, Stirner, Proudhon, Bakunin, Tarde, Nietzsche, Bergson, Foucault, Simondon, Deleuze gibi görünüşte oldukça farklı filo-zof ve teorisyenleri birleştiren gizli yakınlıkları keşfet-tirmek; 4) liberter pratik ve deneylere benzer bir dünya ve gerçeklik algısının, bunların gelişimi için zorunlu olan ama kimi zaman da eksikliğini amansızca hisset-tiren bir algının gündeme getirilmesine katkıda bu-lunmak.
Ücretli e-kitap indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir